Заштита на лични податоци

0 Коментари | април 20, 2014

Почитувани корисници Ви благодариме за посетата на нашата веб страна.

Ви ја приложуваме Политиката за заштита на податоците, со која се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци.

Прибирање, употреба и чување на личните информации

Вие како посетители  доброволно поднесувате лични податоци: име, презиме, e-mail адреса, област на интерес, линкови до профили на социјални медиуми итн.

Мојата Кујна ги употребува вашите лични податоци исклучиво за технички потреби за интернет страната, за да ви овозможи пристап до специфични информации, за испраќање на електронскиот магазин или за општа комуникација со вас. Тие се заштитени од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап.

Личните податоци ќе бидат чувани во форма која овозможува идентификација на корисникот на веб страната.

Обврска за тајност и заштита на личните податоци

Пристап до Вашите лични податоци имаат само администраторите на Мојата Кујна. Администраторите се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.

Cookies

Веб страната може да употребува технологија за следење Cookies. Оваа технологија е корисна за прибирање на различни информации како што се, користени оперативни системи, број на посетители, пребарувања на поситителите и слично. Со помош на оваа технологија се подобруваат перформансите на самата веб страна.

Употреба на веб страницата од малолетни лица

Малолетни лица не смеат да оставаат информации без дозвола од нивните родители или старатели. Родителите и старателите треба да ги научат своите малолетни деца безбедно и сигурно да ракуваат со своите лични податоци на интернет

ДОКОЛКУ имате прашања во врска со сигурноста и безбедноста на Вашите лични податоци контактирајте не.